biuro detektywistyczne

Istnieje ryzyko, aby pracę agencji detektywistycznych traktować podobnie do działania policji. Jednak to niewłaściwe podejście. Wg Sławomira Asta, który prowadzi własne biuro detektywistyczne na terenie miasta Poznań, zakres działania agencji jest nieco szerszy niż ma to miejsce w przypadku policji. Ponadto pewne działania przez prywatnych detektywów są całkowicie pomijane jak np. zadania prewencyjne. W pracy detektywa istnieje przede wszystkim specjalizacja oraz koncentrowanie się na wybranej zleconej sprawie.