Doświadczeni adwokaci od prawa pracy

Każda osoba dorosła podejmująca się pracy w firmie/przedsiębiorstwie/instytucji/urzędzie może spotkać się z wieloma komplikacjami wynikającymi z licznych sporów na linki pracodawca— pracownik. Niektóre spory kończą się na ugodzie pomiędzy stronami jeszcze przed wszczęciem postępowania sądowego, natomiast część wędruje na sale sądowe, aby ubiegać się o swoje racje. Adwokat ds. prawa pracy z Warszawy z kancelarii „Bartosiak & Wspólnicy” podejmie się każdego wyzwania zawodowego obejmującego dziedzinę, jaką jest prawo pracy.Kancelaria prawna w WarszawieKancelaria oferuje kompleksową pomoc prawną w zakresie opiniowania umów o pracę, przygotowujemy umowy o zakazie konkurencji, regulaminy pracy, a także umowy cywilnoprawne (umowy o dzieło, umowy zlecenia). Zdobyte doświadczenie pozwoliło poszerzyć swój zakres usług o pomoc prawną zarówno dla pracowników, jak i pracodawców. Adwokaci z warszawskiej kancelarii biorą udział w takich sporach, jak: związane z finansami w ramach stosunku pracy, dotyczące stosunku pracy, wiążące się z czasem pracy, zwolnienia grupowe i wypłaty odpraw czy odszkodowania za wypadki przy pracy. Dobrym źródłem informacji, aby zapoznać się z pełną ofertą usługową jest strona internetowa kancelarii „Bartosiak & Wspólnicy”.