Podział na nowotwory łagodne i złośliwe

Chociaż cechy makroskopowe nowotworów łagodnych i złośliwych różnią się znacznie, to nie są jednak wystarczające specyficzne, aby na ich podstawie można było ustalić rozpoznanie. Cechy makroskopowe mogą jedynie sugerować złośliwy lub łagodny charakter zmiany. Wszystkie rodzaje nowotworów i podejrzanych zmian nowotworowych wymagają wykonania badań mikroskopowych. Głównymi cechami nowotworu łagodnego i złośliwego są przede wszystkim osłabienie organizmu, zmęczenie, utrata masy ciała. Kontroluj swoje zdrowie i bądź świadomy objawów raka.